Hoogte WW-uitkering berekenen

Hoogte WW-uitkering

WW-uitkering Hoogte
Eerste 2 maanden 75%
Na 2 maanden 70%
Maximale WW uitkering per dag € 144,82
Maximale WW uitkering per jaar € 35.427

WW-uitkering aanvragen?

U kunt een WW-uitkering aanvragen via de aanvraagtool van het UWV.

Wanneer geen recht op een uitkering?

We spreken van 'werkloos door eigen schuld', oftewel 'verwijtbaar werkloos', in meerdere gevallen. Zo heeft u geen recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag heeft genomen, zonder acute noodzaak hiervan. Daarnaast valt u altijd onder verwijtbaar werkloos bij een ontslag op staande voet. Ook een niet-aangevochten ontslag is altijd verwijtbaar werkloos. Het is daarom belangrijk een ontslag aan te vechten. Wanneer u blijk geeft in te stemmen met uw ontslag valt u direct onder een verwijtbaar werkloze situatie. Daarnaast valt u in de categorie verwijtbaar werkloos als u een vast contract zelf heeft opgezegd voor een tijdelijk contract, om vervolgens niet-vrijwillig uw baan te verliezen. In al deze gevallen kunt u geen aanspraak maken op een WW-uitkering.